Om Jernbanen på Bornholm

På Bornholm var der oprindelig 3 forskellige Jernbane selskaber:

B.J. Bornholms Jernbane, startede den 13/12 1900 jernbanedrift på den 36,6 km lange strækning Rønne Nexø, over Åkirkeby. Den 28/9 1901 startede B.J. jernbanedrift på den 5,1 km lange sidebane fra Åkirkeby til Almindingen. Denne bane var en skovtursbane, som skulle transporterer Bornholmerne fra ”sydlandet” til Almindingen. (Den store skov Almindingen midt på Øen har altid været et yndet udflugtsmål for alle Bornholmere.) I 1913, blev jernbanen til Allinge indviet derfor måtte B.J. (Bornholms Jernbane) skifte navn til R.N.J. Rønne Nexø Jernbane.


R.A.J. Rønne Allinge Jernbane, startede jernbanedrift den 6/5 1913 på den 31,2 km lange strækning fra Rønne til Allinge.

Jernbanedriften på strækningen Rønne Allinge blev nedlagt den 15/9 1953. Skinnerne blev fjernet kort tid efter, og jorden blev tilbagegivet til de omliggende lodsejere. Dele af traceen mellem Rønne og Sandvig er bevaret som cykelstier.


A.G.J. Almindingen Gudhjem Jernbane, startede jernbanedrift den 27/6 1916 på den 18,1 km lange strækning fra Almindingen til Gudhjem.

Jernbanedriften på strækningen Åkirkeby Gudhjem blev nedlagt den 18/8 1952.

Skinnerne blev fjernet kort tid efter, og jorden blev tilbagegivet til de omliggende lodsejere. Dele af traceen mellem Åkirkeby og Gudhjem er bevaret som cykelstier.


D.B.J. De Bornholmske Jernbaner blev stiftet den 17/12 1934 ved en sammenlægning af de tre (R.N.J., R.A.J. og A.G.J) Bornholmske Jernbane selskaber. Sammenlægningen trådte i kraft fra 1 januar 1935.

Jernbanedriften på strækningen mellem Rønne og Nexø blev nedlagt den 28/9 1968.

Skinnerne blev fjernet kort tid efter, og jorden blev tilbagegivet til de omliggende lodsejere. Dele af traceen mellem Rønne og Nexø er bevaret som cykelstier.